Офіційний сайт КДНЗ №6 "Струмок" Дніпрорудненської міської ради

Розділи

Календар

« Червень 2021 »
Пн   7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24  
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Нд 6 13 20 27  

Пошук

Протидія булінгу

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

Набув чинності закон щодо протидії булінгу

    19 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

    Так, Закон України «Про освіту» доповнено пунктом, яким передбачено, що булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

    Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

    Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

 • розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування;
 • забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфідеційності) заяв про випадки цькування

    Педагогічні працівники зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

    Учасником освітнього процесу (педагогічні працівники, батьки) на ім’я керівника освітнього закладу подається заява про випадок цькування.

Порядок реагування на доведені випадки цькування та відповідальності причетних до булінгу

    Відповідно до заяви про випадок цькування керівник закладу освіти видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

    Наказом керівника закладу освіти по ДНЗ пишеться наказ про створення Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі директора, педагогічних працівників, психолога та батьків потерпілого та булера, інших зацікавлених осіб.

    Розглянувши письмову заяву, керівник закладу освіти скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) і окреслює подальші дії.

    Комісія протягом однієї доби проводить розслідування, з’ясовує всі обставини цькування та приймає відповідне рішення.

    За умови визнання Комісією результатів розслідування фактом булінгу (цькування), керівник освітньої установи протягом однієї доби повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальну поліцію), Службу у справах дітей.

    Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

    У разі не визнання Комісією факту булінгу (цькування) і незгоди з результатами рішення потерпілим (його представником), керівник освітньої установи рекомендує звернутись постраждалому (його представнику) із заявою до органів Національної поліції України.

   За будь-якого рішення Комісії з розгляду питань випадків булінгу (цькування), керівник закладу освіти забезпечує психологічну підтримку усіх учасників відповідного процесу.

    Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно СТАТТІ 173-4 Кодексу про адмінправопорушення (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу), а саме:

 • накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин – якщо цькували вперше.
 • накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, якщо дії вчинили повторно або знущалась група осіб.
 • неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

Правила поведінки здобувача освіти

Здобувачі освіти мають право на:

 • безпечні та нешкідливі умови здобуття дошкільної освіти;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

    Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ясла-садка.

Заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

    Створювати безпечне освітнє середовище, вільне від насильства.

    Проводити інформаційну роботу серед учасників освітнього процесу з питання запобігання булінгу.

    Надавати соціальну та психолого-педагогічну допомогу здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали свідком чи постраждалими від булінгу.

Своєчасно реагувати на заяви про випадки булінгу в закладі освіти.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

 1.     Поводьтеся так, щоб діти відчували себе зігрітими любов'ю й росли здатними дарувати любов.
 2.     Забезпечте чіткий режим і змістовне життя дітей. Це сприятиме формуванню позитивних звичок.
 3.     Хваліть за старанність і докладені зусилля, а не за результат. Тоді діти не боятимуться помилок і охоче набуватимуть нового досвіду.
 4.     Прищеплюйте правильне ставлення до успіху й невдачі: успіх - результат праці та старанності, а невдача крок до успіху.
 5.     Спілкуйтеся мудро й толерантно. Кожна дитина має відчувати, що ви її приймаєте та розумієте.
 6.     Виховуйте оптимістичне ставлення до життя. Що оптимістичніша дитина, то вона щасливіша.
 7.     Довіряйте дітям. Завжди цікавтеся їхньою думкою. Коли діти відчувають довіру, то намагаються виправдати сподівання.
 8.     Спілкуйтеся та взаємодійте на рівних. При цьому зважайте на вік дітей та їхній життєвий досвід.
 9.    Уникайте кепкування та грубощів, не принижуйте гідність дітей. Спонукайте їх доброзичливо ставитися до інших.
 10.     Будьте послідовними у своїх вимогах. Перш ніж висували їх, упевніться в справедливості та обґрунтованості.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ

 

 

 

Нормативна база запобіганню булінгу.docx